De concerten van Menno Simons Flaes vinden plaats in de Wormerveerse Vermaning,
Zaanweg 57, Wormerveer.

Contactpersoon: K.A. Booij
Wandelweg 149, 1521 AE Wormerveer
Telefoon: 075-621 9334
Email: klaas.booij@planet.nl